Firefly Een opengeklapt wetsboek met daarop een loep met daarin de letters A en I 63799 - Beeldmakerij Angelo van der Klift

Beeld, AI en Auteursrecht: Een Nieuwe Uitdaging voor Beeldmakers

In de wereld van kunst en creatie heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) tot boeiende mogelijkheden geleid. AI-systemen kunnen worden ingezet voor het maken, bewerken en analyseren van afbeeldingen. Deze technologische vooruitgang heeft echter ook belangrijke vragen opgeroepen met betrekking tot auteursrecht en beeldrecht. Hoe verhouden AI en auteursrecht zich tot elkaar, en welke rechten hebben beeldmakers en AI in dit complexe landschap?

Om deze vragen te beantwoorden, laten we ons inspireren door twee waardevolle bronnen: “AI en Auteursrecht op Afbeeldingen: Wie heeft welk recht?” van Charlotte’s Law 1 en “AI en Auteursrecht” van de Auteursbond 2. Laten we duiken in dit fascinerende onderwerp.

AI als Creatieve Partner

AI is geen autonome kunstenaar, maar het kan wel als een krachtige creatieve partner fungeren voor beeldmakers. AI-systemen kunnen worden getraind om afbeeldingen te genereren, te verbeteren en te analyseren. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars, ontwerpers en fotografen om hun creatieve horizon te verbreden.

Auteursrecht en Beeldrecht

Auteursrecht is bedoeld om de rechten van de maker te beschermen en geeft hen exclusieve controle over hun creatieve werken. Dit geldt ook voor afbeeldingen. Beeldrecht, aan de andere kant, heeft betrekking op het gebruik van afbeeldingen van personen of goederen en hoe deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt.

In het traditionele model zijn de auteursrechten en beeldrechten duidelijk gedefinieerd. De maker van een afbeelding heeft auteursrecht op die afbeelding, terwijl de personen of goederen in de afbeelding beeldrecht hebben.

AI als Medeschepper

Een van de complexe kwesties die AI met zich meebrengt, is de vraag of AI als medeschepper kan worden beschouwd. In sommige gevallen kan een AI-systeem autonoom afbeeldingen genereren, zonder directe menselijke input. Dit roept de vraag op of de AI zelf auteursrechtelijke bescherming kan krijgen.

Volgens Charlotte’s Law 1, erkennen auteursrechtwetten over het algemeen alleen menselijke makers als auteurs. Dit betekent dat de maker van de AI, die het systeem heeft getraind of gecreëerd, waarschijnlijk als de auteur wordt beschouwd. Het auteursrecht rust in dat geval bij de menselijke maker, niet bij de AI zelf.

Rechten van Beeldmakers

Beeldmakers moeten zich bewust zijn van hoe AI hun werk beïnvloedt en welke rechten ze behouden. Het gebruik van AI als hulpmiddel kan nog steeds onder hun auteursrechtelijke bescherming vallen, omdat de menselijke maker de primaire creatieve inbreng heeft.

AI en Beeldrecht

AI-systemen kunnen ook de beeldrechten beïnvloeden, vooral als ze worden gebruikt voor gezichtsherkenning of het genereren van afbeeldingen van personen. Het is belangrijk om ethische overwegingen en privacykwesties in overweging te nemen wanneer AI wordt ingezet in verband met beeldrechten. De rechten en toestemming van de geportretteerde personen moeten altijd worden gerespecteerd.

Toekomstige Uitdagingen

Het samenspel tussen AI, auteursrecht en beeldrecht zal de komende jaren blijven evolueren. De wetgeving zal moeten worden aangepast om de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen te weerspiegelen. Daarnaast zal de industrie zich moeten inzetten voor ethische normen en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van AI in de creatieve sector.

AI biedt boeiende mogelijkheden voor beeldmakers, maar roept ook complexe vragen op met betrekking tot auteursrecht en beeldrecht. Het is van cruciaal belang dat beeldmakers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in deze snel veranderende omgeving en dat er een evenwicht wordt gevonden tussen creatieve vrijheid en het beschermen van individuele rechten.

Footnotes

  1. https://www.charlotteslaw.nl/ai-en-auteursrecht-op-afbeeldingen-wie-heeft-welk-recht/ 2
  2. https://auteursbond.nl/ai-en-auteursrecht/

Diensten


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Algemeen

Contact